Wyrzynarka jako jeden z pierwszych rozwiązań krojenia płyt

Za podstawowe narzędzie do rozcinania sklejek drewnianych akceptuje się laubzegę. Aczkolwiek laubzegę nie tylko przypuszczalnie można użytkować do cięcia tafli drewnianych, ale również z sprężystego metalu oraz surowca. Za pomocą laubzegi przypuszczalnie można wycinać zwyczajne linie przecięcia, a też wstęgi przepołowienia o nierównomiernym zarysie na przykład w postaci łuków czy także łamańców. Przy pomocy przypomnianego aparatu prawdopodobnie można wykroić także okrągłe, czworoboczne oraz nieregularne otwory.

Z gwarancją przypuszczalnie można powiedzieć, że laubzega jest niesamowitym aparatem nie wyłącznie do wycinania płyt, lecz przede wszystkim jest niezbędnym sprzętem w każdorazowym warsztacie majsterkowicza. Jest kilka zasad w czasie obcinania płyt z asystą wyrzynarki. Główna norma tyczy się odpowiedniego ulokowania wyrzynarki. W związku z owym, podczas wycinania podłużna płoza wyrzynarki powinna być uciśnięta do obcinanej płyty. Znaczące jest, ażeby w trakcie cięcia sklejki, wyrzynarka nie doścignęła w dowolne drżenia, ponieważ przypuszczalnie może to spowodowywać odłamanie brzeszczotu. Jeżeli będziemy pragnęli obcinać sklejki względnie twarde, wówczas trzeba uruchomić na wyrzynarce jak najniższy tor, wyłącznie z niezawysoką prędkością posuwu głowni prawdopodobnie można wykroić oczekiwany kształt.

Tymczasem im surowiec jest miększy, tym bieg musi być mocniejszy. Prowadząc wyrzynarkę, nie winno się spieszyć, bardziej postarać się stopniowo ciąć sklejkę w jednakowej wartkości. Przy profesjonalnym wycinaniu tafli z drzewa radzi się używać wysokiej jakości cyrkiel.