Padaczka: jak rozpoznać i co robić podczas ataku

Padaczka: jak rozpoznać i co robić podczas ataku

Jednym z najczęściej występujących zaburzeń neurologicznych jest padaczka. Choroba ta dotyka około 50 milionów ludzi na całym świecie, a w Polsce cierpi na nią ponad pół miliona osób. Padaczka może pojawić się u każdego bez względu na wiek czy płeć, jednak częściej diagnozuje się ją u dzieci oraz osób starszych.

Czym jest padaczka?

Padaczka to przewlekła choroba mózgu charakteryzująca się nawracającymi napadami drgawkowymi. Ataki te są wynikiem nagłego wyładowania elektrycznego w mózgu, które powoduje utratę kontroli nad mięśniami lub funkcjonowaniem umysłu. W większości przypadków nie można ustalić jednoznacznego powodu pojawienia się tej choroby, ale istnieją czynniki ryzyka takie jak dziedziczność czy urazy głowy.

Najważniejszą cechą padaczki jest jej nieprzewidywalność – ataki mogą pojawić się nagle i trwać od kilku sekund do kilku minut. Mogą również różnić się intensywnością i objawami w zależności od rodzaju padaczki oraz obszarów mózgu zaangażowanych w napad.

Jak rozpoznać padaczkę?

Diagnoza padaczki jest możliwa po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu medycznego oraz badań neurologicznych. Lekarze zwracają uwagę na częstotliwość i rodzaj napadów, a także czynniki ryzyka takie jak urazy głowy czy choroby genetyczne w rodzinie.

Należy pamiętać, że nie każdy atak drgawkowy oznacza wystąpienie padaczki. Często mogą być one spowodowane przez inne schorzenia lub stany fizjologiczne (np. gorączkę u dzieci). Dlatego też ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w przypadku pierwszego epizodu drgawek.

Co robić podczas ataku?

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas ataku to zachować spokój i pozostać przy osobie chorej do momentu ustania objawów. Nigdy nie próbujmy powstrzymać ruchów osoby mającej napad – może to tylko pogorszyć jej stan zdrowia.

Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że otoczenie jest bezpieczne dla pacjenta – usunijmy ostre przedmioty czy meble znajdujące się w pobliżu oraz unikajmy kontaktu wzrokowego ze światłem migającym lub głośnymi dźwiękami.

Jeśli atak trwa dłużej niż kilka minut lub jest to pierwszy epizod drgawek, należy wezwać pogotowie ratunkowe. W przypadku osób zdiagnozowanych z padaczką ważne jest również poinformowanie lekarza o przebiegu napadu oraz ewentualnych zmianach w terapii.

Jak pomóc osobie po ataku?

Po ustaniu objawów warto zapewnić choremu spokojną atmosferę i odpoczynek. Jeśli osoba utraciła przytomność podczas napadu, należy ułożyć ją w pozycji bocznej bezpiecznej dla oddychania. Należy także zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu poprzez podanie małych ilości płynów (np. wody).

Ważnym elementem opieki nad osobą cierpiącą na padaczkę jest regularne zażywanie przepisanej przez lekarza terapii farmakologicznej oraz unikanie czynników wywołujących – takich jak stres czy brak snu.

Zakończenie

Padaczka może znacznie wpływać na jakość życia pacjenta i jego bliskich, dlatego też niezbędna jest wszechstronna pomoc medyczna oraz wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół. Ważne jest również edukowanie społeczeństwa na temat tej choroby, aby zmniejszyć stigmatyzację osób zmagających się z padaczką.

Pamiętajmy, że w przypadku podejrzenia wystąpienia napadu drgawkowego należy zachować spokój i niezwłocznie skontaktować się ze służbami medycznymi. Dzięki odpowiedniej opiece oraz świadomości społecznej osoby cierpiące na padaczkę mogą prowadzić pełne i aktywne życie pomimo choroby.